Blog

Ljetna školica

Zašto učiti strani jezik?????

1. Počnite učiti strani jezik u što ranijoj dobi

2. Učite one strane jezike od kojih ćete imati najviše koristi u budućnosti

Od ostalih koristi treba svakako izdvojiti kognitivni razvoj vašeg djeteta.

Istraživanja su pokazala višestruku korist za vaše dijete od učenja dodatnih stranih jezika. Naime izlaganje djeteta višejezičnoj okolini pospješuje njegov psihološki razvoj. Osim povećanja samog vokabulara vašeg djeteta te privikavanja na novu kulturu i jezik, očito pospješuje i razvoj inteligencije.

Česta je zabluda, kako učenje stranog jezika može stvoriti konfuziju, pogotovo kod djece u ranoj dobi. Smatra se kako to dodatno opterećuje dijete i kod učenja maternjeg jezika, ali to nije tačno.

Nema nikakve konfuzije, djeca su u mogućnosti savladati više jezika bez ikakvih problema.

Učenje njemačkog jezika u ranijoj dobi je dobro za stvaranje svijesti o jeziku. Potom za razvijanje emocionalne povezanosti sa samim jezikom, što se pokazalo važnim za svladavanje bilo kojeg jezika. Djeca na taj način stvaraju jedan pozitivan stav uopšte prema učenju stranog jezika. Također razvijaju ujedno i svijest o multikulturalnosti svijeta u kojem živimo.

Istraživanja u Sloveniji su pokazala kako djeca koja u ranijoj dobi počnu prvo učiti njemački jezik, kasnije puno lakše svladavaju i engleski jezik. I ne samo to, nego i puno bolje vladaju tim jezicima nego djeca koja nisu prije učila nikakav jezik.

Zaključno možemo reći:

3. Učenje stranih jezika pospješuje kognitivni razvoj kod djece

4. Formira se pozitivan stav prema učenju stranih jezika

5. Stvara se svijest o multikulturalnosti svijeta

Svojim malim polaznicima osiguravamo ugodan interijer i atmosferu, a posebna pažnja se posvećuje individualnim potrebama i kapacitetima učenja djeteta.

Svako dijete je posebno na svoj način stoga im i mi pristupamo na poseban način!

Za sam kraj možemo reći, kako je učenje stranog njemačkog jezika u što ranijoj dobi svakako preporuka. Time se pospješuje kognitivni razvoj vašeg djeteta. Zatim se stvaraju određene pozitivne navike vezane uz sam proces učenja stranih jezika.

Također je vrlo dobro za formiranje svijesti kod vaše djece o višejezičnosti i multikulturalnosti svijeta u kojem živimo i radimo.

PON, 18. JUNI